Fases van rijlessen

Rijlessen zijn onder te verdelen in verschillende fases. In iedere fase leer je een bepaald aspect van het besturen van een auto. Hier kun je lezen wat elke fase inhoud.

Fase 1: Technische wijze wegrijden

Tijdens de eerste fase van de rijlessen wordt je vertrouwd gemaakt met het voertuig en leer je bijvoorbeeld zaken als sturen, schakelen, koppelen en het op technische wijze weg rijden.

Fase 2: Voertuigbeheersing en kijktechniek

Tijdens de tweede fase gaan we ons bezighouden met het kijkgedrag in het verkeer, het berijden van kruispunten, rechts- en links afslaan. Tevens schenken we aandacht aan de bijzondere verrichtingen.

Fase 3: Verkeersgedrag

In deze fase leer je onder andere te reageren op tekens en signalen, ga je leren in- en uitvoegen en leer je het gedrag nabij en op een erf, vop, bushalte, enz.

Fase 4: Veiligheid

In deze fase leer je aangepast en besluitvaardig rijgedrag en schenken we veel aandacht aan gevaarherkenning.